Oväder december 2013

Här samlas PTS lägesrapporter efter stormen Sven respektive Ivar under december 2013.

Antalet störningar i telefonin efter stormen Ivar fortsätter att minska och yttäckningen är i stort sett normal i mobilnäten -

Lägesrapport den 19 december kl. 12:00

Stormen Ivar, som drog in med orkanvindar under den 12 och 13 december, ledde till stora störningar på telefonin främst i Jämtland, Västernorrland och Gävleborg. Antalet störningar på telefonin har minskat kontinuerligt sedan stormen.

För närvarande har cirka 1 000 abonnenter felanmält sin fasta telefoni i stormområdet. Mobiltelefonin yttäckning är i stort sett återställd.

Operatörerna ger information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och genom sina webbplatser på internet. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

PTS avser inte att lämna någon ytterligare lägesrapport men fortsätter att följa utvecklingen och lämna information vid behov.

Stora störningar på telefonin efter stormen Ivar

Lägesrapport den 13 december kl. 13.00.

PTS lägesrapport med anledning av stormen Ivar: antalet rapporterade störningar i telefonin ökar allt eftersom strömmen kommer tillbaka och kunderna kan felanmäla sin telefoni.

Stormen Ivar som drog in med orkanvindar under torsdagen har lett till stora störningar på telefonin främst i Jämtland, Västernorrland och Gävleborg. Gällande den fasta telefonin är för närvarande drygt 17 000 kunder utan fast telefoni. Det är svårt att få fram säkra siffror på antalet drabbade eftersom detta förutsätter att ordinarie elförsörjning fungerar och att kunderna felanmäler telefonin till sin operatör. Såväl fast som mobil telefoni återkommer efterhand som ordinarie kraftförsörjning återställs eller kompletteras med mobila reservkraftverk.

Telefoni är beroende av el och majoriteten av felen beror på elavbrott till teleutrustningen, dvs. telestationer och basstationer, men det finns sannolikt även förstörd kabel på grund av bland annat nedfallna träd. Återställningsarbetet har inletts i samarbete med berörda kraftbolag och tekniker är utkallade i berörda områden. Operatörerna håller vidare på att, i förekommande fall, köra ut mobila reservkraftverk. Det planeras även för ledningsbesiktning. Omfattningen av skadorna kan inte fullt ut bedömas ännu och det är därför svårt att i nuläget lämna någon närmare prognos för när felen ska vara avhjälpta.

Operatörerna lämnar information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och genom sina webbplatser på internet.

Stora störningar på telefonin i södra och västra Sverige efter stormen Sven

Lägesrapport den 6 december 2013 klockan 10.00.

Stormen Sven som drog in över de södra och västra delarna av Sverige under torsdagen har lett till stora störningar på telefonin i de drabbade områdena.

Stormen har lett till stora störningar i mobiltelefonin i främst Skåne, Västra Götalands och Hallands län. Gällande den fasta telefonin är för närvarande cirka 25 000 kunder utan fast telefoni – de allra flesta drabbade finns i de tre länen ovan. Till den siffran kan tillkomma enskilda kundfel som operatören kan se först efter anmälan. Det är svårt att få fram säkra siffror på antalet drabbade eftersom detta förutsätter att ordinarie elförsörjning fungerar och att kunderna felanmäler telefonin till sin operatör.

Den absoluta majoriteten av felen beror på elavbrott men det finns sannolikt även förstörd kabel, på grund av nedfallna träd, gällande främst accessnätet för fast telefoni. Ett intensivt återställningsarbete pågår för närvarande i samarbete med berörda kraftbolag. Operatörerna håller vidare på att, i förekommande fall, köra ut mobila reservkraftverk.

Såväl fast som mobil telefoni beräknas kunna återställas efterhand som ordinarie kraftförsörjning återställs eller kompletteras med mobila reservkraftverk.

Operatörerna ger information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och genom sina webbplatser på internet. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster. 

Mer information om stormen Sven finns på www.krisinformation.se.