Oväder december 2011

Här samlas PTS lägesrapporter efter stormen Dagmar och efterföljande oväder under december 2011.

Lägesrapport 2011-12-30: Telefonin börjar återgå till det normala, endast lokala störningar återstår

Ett oväder drog in över delar av Sverige västerifrån under kvällen och natten mot den 26 december. Främst berörda områden var Gävleborg, Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Örebro och Stockholm (främst i skärgården). Ovädret orsakade stora avbrott i elförsörjningen i dessa områden, och därmed även i de elektroniska kommunikationsnäten.

Sedan drog nya stormbyar in över Bohuskusten under torsdagen 29 december men detta oväder fick inga större konsekvenser för telefonin.

Sektorn för elektronisk kommunikation har nu relativt begränsade störningar och avbrott lokalt. Antalet drabbade fast telefoni abonnenter var vid 13-tiden idag ca 4 000. När det gäller den mobila telefonin så är störningarna i stort sett på normalnivå.

Operatörerna arbetar nu med att återställa de sista problemen som ovädret orsakade. Enstaka fall av skador på ledningar kan ta betydligt längre tid att åtgärda.

PTS följer utvecklingen och lämnar information vid behov. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster. Information om kontaktuppgifter till operatörer finns på PTS webbplats.

Lägesrapport 2011-12-28: Telefonin återställs successivt allteftersom elförsörjningen kommer tillbaka

Ett oväder drog in över delar av Sverige västerifrån under kvällen och natten mot den 26 december. Främst berörda områden var Gävleborg, Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Örebro och Stockholm (främst i skärgården). Ovädret orsakade stora avbrott i elförsörjningen i dessa områden, och därmed även i de elektroniska kommunikationsnäten.

Av elbolagens uppgifter framkom att det att drygt 100 000 kunder var utan el.

Läget för sektorn elektronisk kommunikation har kontinuerligt förbättrats allt eftersom elförsörjningen har kommit tillbaka. Antalet drabbade fast telefoni abonnenter var vid 10-tiden idag ca 10 000, varav merparten i Gävleborgs län. När det gäller den mobila telefonin så är störningarna begränsade.

Operatörerna har i nuläget svårt att bedöma när driftläget kommer att vara normalt igen, men uppfattningen är att det kan komma att dröja något dygn innan problemen orsakade av ovädret är åtgärdade. Detta givet att inget eventuellt nytt oväder orsakar större störningar under de kommande dagarna.

PTS följer utvecklingen och lämnar information vid behov. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster. Information om kontaktuppgifter till operatörer finns på PTS webbplats.

Lägesrapport 2011-12-26: Telefonin påverkas i viss omfattning av ovädret

Ett oväder drog in över delar av Sverige västerifrån under kvällen och natten mot den 26 december. Främst berörda områden är Gävleborg, Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Örebro och Stockholm (främst i skärgården). Ovädret har orsakat stora avbrott i elförsörjningen i dessa områden, och därmed även i de elektroniska kommunikationsnäten.

Av elbolagens uppgifter framkommer att det vid 15-tiden idag är drygt 100 000 kunder som är utan el.

De omfattande strömavbrotten har även påverkat telefonin, och i viss mån bredbandsförsörjningen. Många sajter är utan el och ligger därför nere. 
Operatörerna rapporterar även om svårigheter med framkomligheten på vägar på grund av kullfallna träd mm. Operatörernas bedömning är att så fort elförsörjningen kommer tillbaka till berörda sajter kommer även telefonin att fungera normalt igen.

För fast telefoni är vid 17-tiden ca 36 000 abonnenter utan telefoni. När det gäller den mobila telefonin var det vid 15-tiden idag inte några större områden som är helt utan täckning.

För att få gång tjänsterna igen arbetar operatörerna med att skicka ut reservkraft till de sajter som ligger nere. I detta arbete prioriteras de noder där stora mängder trafik passerar, för att på så vis kunna få upp fler sajter. För genomförande av detta arbete har extrapersonal kallats in i form av tekniker och personal till kundtjänst som hanterar samtal och information till inringande allmänhet.

Operatörerna gör bedömningen att situationen har förbättrats de senaste timmarna, och en förhoppning finns att kulmen på problemen har passerats. Vad gäller uppdateringar av uppgifterna om störningarnas omfattning rapporterar operatörerna att det finns en eftersläpning i detta skede, vilket beror på att det är mycket som händer hela tiden.

Operatörerna har i nuläget svårt att bedöma när driftläget kommer att vara normalt igen, men uppfattningen är att det kan komma att dröja upp till ett par dagar innan samtliga problem orsakade av ovädret är åtgärdade.

PTS följer utvecklingen och lämnar information vid behov. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster. Information om kontaktuppgifter till operatörer finns på PTS webbplats.