Oväder oktober 2006

På denna sida finns PTS information om ovädret samlad.

OBS! Informationen nedan uppdateras inte eftersom den representerar vad som gällde i det aktuella läget.

Lägesrapport 29 oktober

Telekommunikationerna är i stort i normal drift efter ovädret. För den fasta telefonin återstår lokala störningar av mindre omfattning. PTS följer utvecklingen men mot bakgrund av läget slutar vi med särskild rapportering med anledning av ovädret.

Lägesrapport 28 oktober

Det lågtryck som passerat över landet fortsätter åt nordost. Under lördagen bedömer SMHI att ovädret drar bort.

I ett nationellt perspektiv har ovädret hittills skapat begränsade störningar i telekommunikationerna men lokala avvikelser kan förekomma. De störningar som har uppstått är främst begränsade till fasta telefonin och på lokal nivå. Flertalet operatörer rapporterar idag normalt driftläge.

Vid 10-tiden i dag bedömdes cirka 8 000 abonnenter vara drabbade av störningar i sin fasta telefoni på grund av fel i telestationer. Det är främst lokalt i Göta- och Svealand och i Norrland, bland annat Jämtland och norra Norrlandskusten. Orsaken är främst att telefoni är beroende av el och att ovädret har skapat störningar i elförsörjningen. Teleoperatörerna placerar ut reservelaggregat vilket gör att telestationerna successivt börjar fungera igen. När telekommunikationer försörjs med reservel innebär det en ökad sårbarhet då det kräver service m.m. Det kan antas att när telestationerna börjar fungera igen upptäcks fel i spridningsnäten till enskilda abonnenter.

Mobilnäten fungerar i stort i de drabbade områdena. Det finns stationer som inte är drift men de som fungerar betjänar större områden. Dessutom pågår utplacering av reservelaggregat för att få igång stationer.

Varje teleoperatör är ansvarig för sina nät och tjänster. Teleoperatörerna ger information till sina abonnenter genom sina kundtjänster och flera genom sina webbsidor (se nedan).

Lägesrapport 27 oktober kl. 16:45

Ett djupt lågtryck rör sig över Sverige. Det är ett oväder med hårda vindar i kombination med regn i södra Sverige och snö i Norrland.

För telekommunikationerna i dess helhet i landet är störningarna begränsade men lokala avvikelser kan förekomma.

Vid 15-tiden i dag bedömdes cirka 5 000 abonnenter vara drabbade av störningar i sin fasta telefoni. Det är främst i Göta- och Svealand och i Norrland, bland annat Jämtland. Orsaken är främst att telefoni är beroende av el och att ovädret har skapat störningar i elförsörjningen. Teleoperatörerna placerar ut reservelaggregat vilket gör att telefonin successivt börjar fungera igen. Samtidigt åstadkommer ovädret nya fel där det drar fram. När telekommunikationer försörjs med reservel innebär det en ökad sårbarhet då det kräver service m.m.

Mobilnäten fungerar i de drabbade områdena. Det finns stationer som inte är i drift, främst på grund av störningar i elförsörjningen, men de som fungerar betjänar större områden.

Den fortsatta utvecklingen för telekommunikationer beror på hur ovädret utvecklas. Därmed är det svårt att bedöma händelseutvecklingen. Teleoperatörerna, elbolagen, länsstyrelser och andra samarbetar i frågan. Väderprognoserna från SMHI talar om snö och kraftig vind särskilt över Västernorrland och Jämtland vilket är en kombination som kan leda till problem för telekommunikationerna.

Teleoperatörerna har på olika sätt förberett sig för att kunna möta de konsekvenser som ovädret medför. Förberedelserna innebär bland annat att man ser till att personal och utrustning, till exempel reservelsaggregat, finns tillgängliga.

PTS följer hur ovädret påverkar Sverige och teleoperatörerna och, vid behov, informerar regeringen, Krisberedskapsmyndigheten och allmänheten. Varje teleoperatör är ansvarig för sina nät och tjänster. För närmare information om driftläget hänvisas till varje enskild teleoperatör (se nedan).

Lägesrapport 27 oktober kl. 11:45

Vid tiotiden i dag bedömdes cirka 4 000 abonnenter vara drabbade av störningar i sin telefoni. Det är främst i västra Sverige men även i Norrland. Orsaken är främst att telefoni är beroende av el och att stormen har skapat störningar i elförsörjningen. Teleoperatörerna håller på att placera ut reservelaggregat vilket gör att telefonin successivt börjar fungera igen. Den fortsatta utvecklingen för telekommunikationer beror på hur ovädret utvecklas. Teleoperatörerna, elbolagen, länsstyrelser och andra samarbetar i frågan.

Teleoperatörerna har på olika sätt förberett sig för att kunna möta de konsekvenser som ovädret medför. Förberedelserna innebär bland annat att man ser till att personal och utrustning, till exempel reservelsaggregat, finns tillgängliga.

PTS följer hur ovädret påverkar Sverige och teleoperatörerna och, vid behov, informerar regeringen, Krisberedskapsmyndigheten och allmänheten. Varje teleoperatör är ansvarig för sina nät och tjänster. För närmare information om driftläget hänvisas till varje enskild teleoperatör (se nedan).

Förberedelser inför ovädret som är på väg in över Sverige (26 oktober, kl. 17:30)

Ett djupt lågtryck närmar sig Sverige. SMHI har utfärdat varningar då ovädret kan utveckla sig till det kraftigaste som drabbat landet på över ett år. Teleoperatörerna håller på att förbereda sig för att kunna möta de eventuella konsekvenser som ovädret kan medföra. Förberedelserna innebär bland annat att man ser till att personal och utrustning, till exempel reservelsaggregat, finns tillgänglig.

PTS kommer att följa hur ovädret påverkar Sverige och teleoperatörerna och, vid behov, informera regeringen, Krisberedskapsmyndigheten och allmänheten.

För närmare information om driftläget hänvisas till varje enskild teleoperatör.