Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Här finns information om PTS arbete kopplat till Rysslands invasion av Ukraina.

Verksamheter inom PTS bevakningsområden elektronisk kommunikation och post är viktiga för samhällets funktionalitet.

PTS följer läget med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Myndigheten har regelbunden kontakt med sektorernas aktörer för att ha en uppdaterad lägesbild samt samverkar med andra för att hantera direkta och indirekta konsekvenser.

För generell information hänvisar PTS till krisinformation.se