Utmärkelser

Som kvitto på våra ambitioner att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser är vi stolta mottagare av flera utmärkelser.

• Jämställdhetsindex 2017 (JÄMIX), Nyckeltalsinstitutet
• Attraktiv arbetsgivarindex (AVI), Nyckeltalsinstitutet
• Mest hållbara arbetsvillkor, Nyckeltalsinstitutet
• Sveriges modernaste myndighet 2015-2017

Nyckeltalsinstitutets mätningar

Varje år deltar PTS i Nyckeltalsinstitutets mätningar kopplade till jämställdhet, attraktiv arbetsgivare samt hållbarhet. Indexen bygger på nio mätbara nyckeltal så som karriärmöjligheter, medellöner, sjukfrånvaro, semesterdagar, friskvård med mera.

PTS rankades 2017 högst av 208 organisationer i kartläggningen av arbetsvillkor inom kategorin "Bästa jämställdhetsindex" (JÄMIX), som mäter jämställdhet ur flera perspektiv. PTS resultat är det högsta uppmätta hittills i mätningarna.

Nyckeltalsinstitutet beskriver PTS resultat så här:
"PTS är i stort sett helt jämställd inom alla de områden som mäts i JÄMIX. Fyra av fem yrkesgrupper är jämställda, lika antal kvinnor och män ingår i ledningsgruppen, det råder jämställda anställningsformer vad gäller heltid och tillsvidareanställningar samt lika nivå på långtidssjukfrånvaro oavsett kön".

2017 rankades PTS också högt i indexet kring attraktiv arbetsgivare, på 14:e plats, av 201 deltagande organisationer. PTS tilldelades också årets hållbarhetspris eftersom nyckeltalet var mest hållbara bland de deltagande organisationerna sett till miljö, sociala förhållande och personal, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption.

Sveriges modernaste myndighet

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet instiftades 2009 och delas ut vartannat år på Kvalitetsmässan.

PTS mottog utmärkelsen 2015–2017 utifrån följande motivering:
"Här vågar man ompröva det invanda och lever innovationer i vardagen. Misstag leder till lärande och utveckling. Man har en strukturerad process för omvärldsbevakning som löper hela året, inga hyllvärmarrapporter eller oanvända strategier accepteras. För att råda bot på komplexa uppdrag och omvärldsrelationer införde man en guide för legala vägval. Det blir lättare att göra rätt och tar bort friktion. Det finns en stor tilltro till medarbetarnas förmåga och kapacitet, kombinerat med ett strukturerat arbete för att utveckla den statliga kompetensen."

PTS medverkade i tävlingen som en del av ett intern kvalitetsarbete och vi var mycket hedrade över utmärkelsen som gav oss kvitto på våra ambitioner att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare.