Internationellt arbete

PTS deltar i ett flertal internationella organisationer. Mycket av arbetet har som mål att harmonisera de deltagande ländernas regler och därmed göra det enklare för såväl konsumenter som utrustningstillverkare och operatörer.