Internationellt arbete

PTS deltar i ett flertal internationella organisationer. Mycket av arbetet har som mål att harmonisera de deltagande ländernas regler och därmed göra det enklare för såväl konsumenter som utrustningstillverkare och operatörer.

Läs mer om PTS internationella länkarna genom att klicka på länkarna till vänster.