Post- och telemyndigheter

Här hittar du länkar till PTS systermyndigheter runt om i världen.

Postmyndigheter i EU (sammanställning från EU-kommissionen)

Telemyndigheter i EU (sammanställning från Berec)

Telemyndigheter i hela världen (sammanställning från ITU)

Kontaktlista till CEPT:s medlemsländer (sammanställning från CEPT)