Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) inklusive WiFi4EU

Här har vi samlat länkar till information om Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) inklusive WiFi4EU.

FSE inrättades 2013 på initiativ från Europeiska kommissionen och finanserar projekt inom områdena transport, energi och telekom. Fonden benämns CEF (Connecting Europe Facility) på engelska.

För att främja en gemensam digital inre marknad tillhandahåller nu FSE ett antal verktyg, så som e-signatur, eID och e-faktura, till EU-projekt.

Länkar

Information om FSE på EU-kommissionens webb.

Broschyr som beskriver FSE.

Pressmeddelande från EU-kommissionen om FSE.

Information om de olika digitala e-verktygen på EU-kommissionens webb.

Övergripande EU-förordning FSE

EU-förordning telekomdelen FSE

WiFi4EU inom ramen för FSE

EU-förordning WiFi4EU