Broadband Competence Office - BCO

BCO är ett initiativ från Europeiska kommissionen som syftar till att skapa ett nätverk av kontaktpunkter i medlemsstaterna.

PTS är i samarbete med Bredbandsforum utsedd kontaktpunkt för BCO i Sverige.

Broadband Competence Office - BCO