Brexit

Vad kan Brexit få för konsekvenser för telefoni och posttjänster?

PTS har den senaste tiden fått en del frågor om vilka konsekvenser ett eventuellt avtalslöst Brexit, alltså där Storbritannien lämnar EU utan något utträdesavtal, kan få för olika post- och telekomfrågor.

Det finns fortfarande vissa oklarheter, men så här långt kan vi se följande:

Roaming

Operatörer får inte ta ut en extra avgift utöver ditt nationella abonnemangspris när du använder din mobiltelefon vid resa inom EU. Du ska alltså ha möjlighet att använda ditt abonnemang inom EU till samma pris som hemma.

Med anledning av händelserna kring Brexit bör den som planerar att resa till Storbritannien ta kontakt med sin operatör för att stämma av vad som gäller i det enskilda fallet.

Posttjänster

Om Storbritannien lämnar EU så kommer detta få konsekvenser för brevtjänster till och från landet.

Genom ett utträde ur EU kommer Storbritannien att hamna utanför EU:s tullunion och därmed kommer man behöva fylla i tulldokumentation när varor skickas till Storbritannien. Detta på samma sätt som man i dag gör till Norge, USA eller andra länder utanför EU.

I samband med detta kommer man inte längre att kunna ta emot varor tull- och/eller momsfritt från Storbritannien. E-handelsvaror kommer beläggas med moms och gåvor mellan privatpersoner kan skickas till ett värde av 500 kr. Mottagaren kommer att behöva betala en avgift för införtullningen precis som från andra länder utanför EU.

Vad händer nu?

PTS kommer att fortsätta följa frågan om vilka konsekvenser en Brexit kan få. Vi samverkar tillsammans med andra myndigheter och kommer att återkomma när det finns ny information.