Unionsomfattande högsta samtalstermineringstaxor gäller från och med 1 juli 2021

2021-04-29

Nu har förordningen om unionsomfattande högsta termineringstaxor publicerats.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

De nivåer som slutligen ska tillämpas är följande:

  • Fast samtalsterminering, 0,07 eurocent per minut
  • Mobil samtalsterminering, 0,2 eurocent per minut

Av förordningen framgår det att medlemsländerna tillåts att, under en övergångsperiod, anpassa nuvarande högre nivåer till de i förordningen angivna högsta nivåer.

Detta gäller i Sverige

För svensk del kommer följande att gälla:

Fast samtalsterminering

  • Förordningens högsta nivå på 0,07 eurocent per minut gäller från och med 1 juli 2021.

Eftersom den nuvarande nivån för fast samtalsterminering ligger under högsta nivån i förordningen krävs ingen anpassning fram till och med 1 januari 2022.

Mobil samtalsterminering

  • Nuvarande reglerade nivå på 2,16 öre per minut gäller fram till och med 31 december 2021. Därefter högst 0,21 eurocent per minut fram till och med 31 december 2023. Från och med 1 januari 2024 gäller förordningens slutliga högsta nivå på 0,2 eurocent per minut.

Klicka här för att läsa mer.

Mer information
Fredrik Blomström, avdelningen för marknadsreglering, tfn: 08-678 55 06
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55