Telefoni


Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag inlett samråd med EU-kommissionen av utkast till beslut på marknaden för mobil samtalsterminering och även revidering av kalkylmodellen för mobilnät.

22 juni 2016


Som en del av det försämrade säkerhetspolitiska läget har regeringen gett ett antal myndigheter, däribland Post- och telestyrelsen (PTS), i uppdrag att återuppta arbetet med civil försvarsplanering. PTS har nu lämnat en första redovisning till regeringen.

13 juni 2016


PTS genomförde i oktober 2015 ett första samråd avseende avgränsningen av marknaden. De synpunkter som då inkom har beaktats i det fortsatta arbetet.

8 juni 2016


PTS efterfrågar synpunkter på förslag till beslut om marknaden för mobil samtalsterminering och även på revidering av kalkylmodellen för mobilnät.

1 juni 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) vill göra det möjligt att använda geografiska telefonnummer i andra riktnummerområden samt i mobilnät – något som förekommer i dag men inte är tillåtet enligt nummerplanen. PTS remitterar nu förslag på förändringar i nummerplanen, och hantering av nummertillstånden, som öppnar för mer flexibel användning av telefonnummer.

19 maj 2016


PTS efterfrågar synpunkter på sitt förslag till beslut om att marknaden för fasta telefonitjänster (f.d. marknaderna för fast tillträde respektive fast samtalsoriginering) inte ska regleras.

13 maj 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar nu den årliga tillsynen över föregående års inrapporterade incidenter inom elektronisk kommunikation.

2 maj 2016


Nu blir det billigare att använda mobilen inom EU. Samtidigt ökar EU skyddet för ett öppet internet. Post- och telestyrelsen (PTS) ska se till att de nya EU-reglerna följs i Sverige.

28 april 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en strategi för att möta marknadens framtida behov av mobilnummer.

14 april 2016


PTS efterfrågar synpunkter på förslag till beslut om marknaden för mobil samtalsterminering och även på revidering av kalkylmodellen för mobilnät och uppdaterad kalkylränta.

14 april 2016