Telefoni


Tillgången till telefoni och grundläggande internet (1 Mbit/s) där vi bor och arbetar är mycket god. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i rapporten Tillgången till telefoni och grundläggande internet.

20 oktober 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har utarbetat förslag till beslut för marknaden för fast samtalsterminering och efterfrågar nu marknadens synpunkter.

19 oktober 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om konkurrensfrämjande reglering avseende marknaden för mobil samtalsterminering. PTS konkurrensfrämjande arbete syftar till att skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.

14 september 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) och Telekområdgivarna bjuder in till en gemensam konsumentdag om telekom den 20 oktober, för dig som jobbar med dessa frågor. Temat är ”En konsumentvänligare telekommarknad”.

8 september 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder idag en planerad tillsyn över teleoperatörernas hantering av konfiguration.

30 augusti 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder tillsyn av hur operatörerna hanterar uppgifter om abonnenter och deras kommunikation i butiker som säljer abonnemang. Totalt kommer fyra operatörer att granskas under hösten.

30 augusti 2016


När Post- och telestyrelsen (PTS) redovisar konsumentklagomålen för andra kvartalet 2016 är det första gången sedan tredje kvartalet 2013 som otillbörliga marknadsföring, så kallat fulsälj, per telefon inte finns bland topp fem.

14 juli 2016


PTS underrättar SwedfoneNet AB om att de ska följa gällande regler kring att lämna över nummer. På kunders begäran ska SwedfoneNet flytta över nummer inom tre dagar till annan operatör.

4 juli 2016


Vad bör du tänka på när du ringer, skickar sms eller surfar utomlands? Konsumentverket, Post- och telestyrelsen (PTS) och Telekområdgivarna tipsar inför semestern.

27 juni 2016


Sverige har flest snabba bredbandsabonnemang jämfört med våra grannländer. Det visar 2016 års sammanställning av telekomstatistik från fem nordiska och tre baltiska länder, som Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i dag.

22 juni 2016