Telefoni


Nu kan du anmäla dig till årets marknadsdag!

2 mars 2017


När PTS redovisar klagomålen för helåret 2016 hamnar nummerfrågor i topp.

21 februari 2017


Nya regler för fast samtalsterminering.

20 februari 2017


Ökad konkurrens och dynamik på marknaden.

20 februari 2017


En ökad förmåga vid hot mot rikets säkerhet är ett av målen när Post- och telestyrelsen (PTS) anordnar en utbildning för säkerhetsskyddschefer inom sektorn elektronisk kommunikation.

9 februari 2017


PTS har beslutat om att marknaden för fasta telefonitjänster inte längre ska regleras. Skälet är att marknaden utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens.

15 december 2016


Sedan 2015 har de största nätägande teleoperatörerna haft en gemensam handlingsplan mot oseriös telefonförsäljning av abonnemang. Operatörerna har nu enats om att utöka detta arbete. Nu omfattas även försäljning till enskilda näringsidkare och annan försäljning än telefonförsäljning (till exempel försäljning i gallerior).

6 december 2016


EU-kommissionen ska ha inkommit med svar senast den 19 december 2016.

22 november 2016


PTS har i dag inlett samråd med EU-kommissionen om att marknaden för fasta telefonitjänster (f.d. marknaderna för fast tillträde respektive fast samtalsoriginering) inte längre ska regleras.

25 oktober 2016


När Post- och telestyrelsen (PTS) redovisar konsumentklagomålen för tredje kvartalet 2016 är det klagomålen gällande nummerfrågor som ligger högst bland de fem vanligaste. Problem med täckning och avbrott fortsätter att ligga högt.

20 oktober 2016