Telefoni


Just nu är det störningar på mobiltelefonin i stora delar av landet. Störningarna kan även påverka internet. PTS följer frågan och står i kontakt med operatörerna. Aktuell driftinformation finns på operatörernas webbplatser.

23 februari 2015


De berörda operatörerna har under eftermiddagen bekräftat till PTS att de störningar i mobilnäten som drabbat landet under dagen nu är avhjälpta.

23 februari 2015


De svenska priserna för att ringa med mobiltelefonen utomlands ligger under det pristak som gäller inom EU. Dataanvändning blir dock i genomsnitt billigare genom de särskilda prisplaner som vissa operatörer erbjuder, än EU:s datapristak. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport ”Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2014”.

17 februari 2015


Priser på fiberanslutningar av villor och internetabonnemang baserat på fiberanslutning skiljer sig mycket åt. Prisskillnaderna och svårigheten att överblicka vad olika erbjudanden innehåller är ett stort konsumentproblem just nu. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport ”Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2014”.

13 februari 2015


PTS föreslår nya regler om driftsäkerhet för att säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Förslagen skickas nu på remiss. Sista svarsdatum är den 23 februari 2015.

26 januari 2015


Avbrott i både telefoni- och bredbandstjänster är det område som Post- och telestyrelsen (PTS) fått in flest klagomål på under sista kvartalet 2014.

9 januari 2015


Från och med i år ska mobiloperatörernas täckningskartor bli enklare att förstå. Det sker efter att Konsumentverket, i samråd med PTS, träffat en överenskommelse med branschen.

7 januari 2015