Remiss av regler mot telefonbedrägerier

2024-03-25

Post- och telestyrelsen (PTS) skickar i dag ut en remiss av föreskrifter som ska minska problemen med telefonbedrägerier.

Föreskrifterna syftar till att förhindra bluff-samtal från utlandet som ser ut att komma från en svensk avsändare. Genom att stoppa dessa samtal kan teleoperatörerna hindra en stor del av de bedrägeriförsök som görs via telefon.

De nya reglerna är tänkta att ersätta den vägledning för operatörer som PTS publicerade under 2023.

Förslagen till nya regler innebär bland annat att:

  • operatörer ska stoppa samtal från utlandet till Sverige som uppges komma från svenska fastnätsnummer.
  • samtal som uppges komma från svenska mobilnummer ska stoppas först efter att operatörerna har kontrollerat att mobilnumret inte används i utlandet.
  • operatörerna ska i vissa specifika fall blockera nummerpresentationen i stället för att stoppa samtalet.

Berörda aktörer har nu möjlighet att lämna synpunkter på de föreslagna föreskrifterna, senast den 24 april 2024.

Remissdokument

Mer information

Claes Hultholm, jurist, enheten för nummer och adressering, 08-678 57 52

Jesper Simons, chef, enheten för nummer och adressering, 08-678 56 95

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om telefonbedrägerier

Telefonbedrägerier har blivit vanligare i Sverige. En stor del använder så kallad spoofing, vilket innebär att telefonnummer förfalskas och gör att det ser ut som att samtalet kommer från någon annan än det faktiskt gör. Spoofing används ofta som en del i ett försök att lura av någon personlig information som kan användas i ett bedrägligt syfte.

På vår webbplats finns mer information om telefonbedrägerier.

Telefonbedrägerier