Operatörer måste upphöra med zero rating

2023-06-08

Operatörerna Telia, Telenor och Tele2 ska senast den 31 oktober upphöra med zero rating-tjänster. Bakgrunden är ett antal avgöranden från EU-domstolen.

Enligt EU:s TSM-förordning (Telecommunications Single Market) ska all internettrafik behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Detta kallas ofta för öppet internet.

I september 2021 meddelade EU-domstolen tre domar rörande så kallad nolltaxa (zero rating). I dessa domar fastställer EU-domstolen att zero rating inte är förenlig med EU:s regelverk. Domstolen konstaterar bland annat att regleringen utgör hinder mot varje åtgärd som strider mot skyldigheten att likabehandla trafiken, när en sådan åtgärd grundas på affärsmässiga överväganden.

Under hösten 2022 inledde PTS tillsyn kring hur olika operatörer tillhandahåller zero rating-tjänster.

Zero rating ska upphöra senast 31 oktober

Efter genomförd tillsyn kan PTS konstatera att flera operatörer har tillhandahållit zero rating-tjänster, i strid med EU:s regelverk.

PTS förelägger nu Telia, Telenor och Tele2 att senast den 31 oktober 2023 ha upphört med zero rating-tjänster.

Klicka nedan för att läsa besluten:

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Öppet internet

Den 30 april 2016 började Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning att tillämpas. Syftet med förordningen är dels att skydda slutanvändare genom att fastställa gemensamma regler för att säkerställa att icke-diskriminerande behandling av trafik vid tillhandahållandet av internetanslutningstjänster sker, dels att garantera att internets ekosystem fortsätter att fungera som en motor för innovation.

Berec har tagit fram riktlinjer som ska bidra till en enhetlig tolkning och tillämpning av förordningen.

PTS är tillsynsmyndighet avseende reglerna om öppet internet.