Tillgång till telefoni och internet vanligaste klagomålet till PTS

2022-03-28

Tillgång till fungerande telefoni- och internettjänster är viktigt för många. Det framkommer när Post- och telestyrelsen (PTS) sammanställer inkomna konsumentklagomål om telekomrelaterade frågor.

Varje år sammanställer PTS de konsumentklagomål, angående telefoni och internet, som kommit in till myndigheten.

Det vanligast förekommande klagomålet till PTS under 2021 handlade om enskildas tillgång till fungerande telefoni- och internettjänster. Det kunde exempelvis gälla klagomål på avbrott, eller frågor kring rätten till telefoni samt tillgång till mobiltäckning.

Andra områden

Övriga ämnen som PTS fick klagomål kring handlade om avtal och information, till exempel ändringar i avtalsvillkor, samt frågor om flytt av nummer, roaming och oönskade uppringningar.

Klagomål på stabil nivå

Mellan 2019 och 2020 ökade antalet klagomål med närmare 27 procent. Men under fjolåret såg PTS en bibehållen mängd ämnen. Sammanlagt inkom det 2655 ärenden till myndigheten under 2021.

Klicka här för att läsa rapporten

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS roll på konsumentområdet

PTS övervakar att lagen om elektronisk kommunikation efterlevs. Lagen om elektronisk kommunikation riktar sig till leverantörer av bredband och telefoni.

PTS arbete på konsumentområdet syftar till att bidra till att konsumenterna känner sig trygga och kan göra välinformerade val.

Är man missnöjd med sin leverantör av telefoni och bredband, till exempel i frågor om ändringar i avtalsvillkor, priser eller avbrott i tjänsten, ska man i första hand kontakta leverantören.