Stöd för bättre täckning på tåg

2022-01-13

I år kommer Post- och telestyrelsen (PTS) erbjuda ett stöd som ska förbättra mobiltäckningen på tåg. Det handlar om sammanlagt 22,5 miljoner kronor för åtgärder i tunnlar på Ådals- och Botniabanan.

PTS erbjuder ett stöd på sammanlagt 22,5 miljoner kronor för åtgärder i ett antal tunnlar längs Ådals- och Botniabanan. Stöd kommer kunna sökas för de åtgärder som behövs för att anlägga så kallad passiv utrustning i tunnlarna. Det vill säga den grundutrustning som behövs för att mobiloperatörer ska kunna få in täckningen i tunnlarna.

Stödprocess under 2022

Under perioden 13 januari – 4 februari kommer PTS ta emot ansökningar och därefter besluta om stöd. Hur många tunnlar som kommer omfattas beror på vad ansökningar omfattar.

- PTS arbetar på många olika sätt för att ytterligare förbättra mobiltäckningen. Denna åtgärd kompletterar PTS övriga arbete och syftar till att förbättra mobiltäckningen för resenärer längs de aktuella sträckorna. Vi ser fram emot ansökningarna och att kunna betala ut stödet, säger Catarina Wretman, chef PTS division för samhällsbehov.

Klicka här för att läsa mer.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund

Regeringen har beslutat om förordning (2021:975) om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik. Enligt förordningen avses med fjärrtågstrafik framförande av tåg som är avsedda för passagerartrafik och som huvudsakligen trafikerar linjer med en sträcklängd på minst 200 km.

Förordningen innebär att PTS, utifrån behovet av förbättrad mobil uppkoppling, ska bestämma för vilka åtgärder och för vilka järnvägsstråk och tunnlar som det är möjligt att söka stöd för.