Fiberbredband Sveriges bästa gren i nordisk-baltisk jämförelse

2022-10-03

Fast bredband via fiber och abonnemang med höga hastigheter präglar den svenska bredbandsmarknaden, enligt en jämförelse av statistik för 2021 från de nordiska och baltiska länderna.

95 procent av de svenska hushållen har tillgång till fiber, om man räknar in både anslutna hushåll och sådana som finns i närheten av ett fibernät. Detta är den mest omfattande utbyggnaden jämfört med Sveriges nordiska och baltiska grannländer. Island, Danmark och Norge har 89, 79 respektive 76 procents hushållstäckning med fibernät.

2021 ökade antalet snabba bredbandsabonnemang (100 Mbit/s) i alla länder. I Sverige och Island har knappt åtta av tio av hushållens abonnemang den hastigheten. Island sticker ut genom att nära fyra av tio av hushållens abonnemang har en hastighet på 1 Gbit/s, en hastighet som fortfarande är ovanlig bland de svenska abonnemangen.

5G-utbyggnad bakom ökade investeringar

De flesta länderna har upplevt ökade investeringar i nätutbyggnad under 2021. En förklaring till de ökade investeringarna är den pågående utbyggnaden av 5G-nät. Investeringarna per capita var störst i Danmark följt av Norge, Island och Sverige.

Resultaten av 2021 års nordisk-baltiska jämförelse finns tillgänglig på PTS statistikportal (materialet är endast tillgängligt på engelska):

Telecommunications Markets in the Nordic and Baltic Countries 2021

För mer information

Karin Fransén, marknadsanalytiker, 073-644 57 81

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om samarbetet

Statistik för den nordiska och baltiska telekommarknaden publiceras årligen. Statistiken är insamlad av PTS motsvarighet i respektive land och bearbetad av den nordisk-baltiska arbetsgruppen för statistik – Nordic-Baltic Working Group on Statistics and Definitions, där PTS ingår. Sammanställningen baseras på tidigare publicerad statistik från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge.

Allt material om undersökningen finns på PTS statistikportal.