Bahnhof ska lämna in uppgifter till PTS

2022-02-23

Bredbandsoperatören Bahnhof har inte lämnat in fullständiga uppgifter till Post- och telestyrelsen (PTS). PTS förelägger nu bolaget att rapportera in de begärda uppgifterna. Annars kan PTS komma att begära att ett miljonvite döms ut.

PTS skickar varje år ut en begäran om uppgifter till ett stort antal aktörer inom elektronisk kommunikation. Dessa uppgifter används bland annat för framtagande av statistik som används i PTS verksamhet för att kunna följa upp och analysera bredbandsutbyggnaden.

Bahnhof ska lämna in uppgifter

Operatören Bahnhof har ännu inte lämnat in fullständiga uppgifter till PTS, trots påminnelser och en underrättelse.  

PTS förelägger nu Bahnhof att inkomma med fullständiga uppgifter till myndigheten. Föreläggandet är kopplat till ett vite på en miljon kronor.

Rättsprocesser

Bahnhof har överklagat den underrättelse som ligger till grund för det aktuella föreläggandet. Det målet pågår för närvarande i Förvaltningsrätten i Stockholm i mål med nummer 32255-21.

Bahnhof har även överklagat det föreläggande på samma område som PTS beslutade om förra året. Bahnhof har fått prövningstillstånd hos Kammarrätten i Stockholm i mål med nummer 7433-21.

Klicka här för att läsa föreläggandet.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55
Marielle Sjögren, PTS enhet för för tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
Bianca Gustafsson Kojo, PTS enhet för marknadsanalys och statistik, 073-644 57 09