Anonyma kontantkort inte tillåtet efter 1 augusti 2022

2022-07-06

Efter den 1 augusti 2022 är det inte längre möjligt att köpa oregistrerade och anonyma kontantkort till mobilen. Anledningen är att nya regler om registrering av förbetalda tjänster börjar att gälla. Reglerna införs i brottsbekämpande syfte.

Reglerna, som införs den 1 augusti, innebär att användare som väljer ett förbetalt kontantkort till mobilen eller mobilt bredband måste registrera viss abonnentinformation innan tjänsten börjar användas.

Operatörer får fortsätta tillhandahålla kontantkort eller liknande förbetalda tjänster som inhandlats före den 1 augusti utan registrering till och med den 1 februari 2023.

Om en användare vill överlåta sitt kontantkort till någon annan måste den nya användaren registreras. Det finns vissa undantag, bland annat för nära anhöriga. Annars ska mobiloperatören stänga av tjänsten, enligt de nya reglerna.

Fakta: Abonnentuppgifter som ska registreras för kontantkort

Grundläggande abonnentuppgifter som ska registreras är namn, postadress, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt nummer eller annan beteckning för den aktuella tjänsten.

Allmänna frågor

E-post: pts@pts.se eller telefon 08-678 55 00. 

För journalistfrågor

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55