PTS kommer att tilldela stöd för bättre mobil uppkoppling

2021-11-03

Under 2022 kommer Post- och telestyrelsen (PTS) tilldela stöd i syfte att förbättra mobiluppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik. Myndigheten arbetar nu med att ta fram underlag.

Regeringen har beslutat om en förordning om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik. Förordningen innebär att PTS, utifrån behovet av förbättrad mobil upp­koppling, ska bestämma för vilka åtgärder och för vilka järnvägsstråk och tunnlar som det är möjligt att söka stöd för att uppnå syftet.

Stödet kommer att inriktas till tåg som är avsedda för passagerartrafik och som huvudsakligen trafikerar linjer med en sträcklängd på minst 200 km. Under 2022 kommer PTS att tilldela åtminstone 22,5 miljoner kronor i stöd.

Dialog och synpunkter välkomnas

Stödförordningen kommer att träda i kraft den 1 januari 2022. PTS jobbar nu aktivt för att förbereda bl.a. utlysningsunderlag och ansökningshandlingar.

I arbetet med stöd för bättre mobiluppkoppling på fjärrtåg välkomnar PTS dialog med relevanta aktörer så som operatörer och tågföretag.

Ytterligare information kommer att publiceras löpande på myndighetens webbplats. Klicka här för att läsa mer.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55