Användartest: automatisk nummerupplysning med AI

2021-09-15

Automatisk nummerupplysning där användaren med hjälp av sin röst kan hitta den person som hen söker, utan att prata med en telefonist. Post- och telestyrelsen (PTS) har finansierat ett projekt med fokus på användarupplevelsen.

För personer med synnedsättning, särskilt äldre, kan det vara utmanande att söka rätt på telefonnummer via nätet. Många använder därför nummerupplysningstjänst via telefonist.

För att undersöka möjligheterna med AI (artificiell intelligens) har PTS finansierat ett projekt med syftet att testa hur den senaste tekniken inom konverserande AI skulle kunna användas och hur användarna upplever det.

Positiva resultat

I projektet har en prototyp av en automatisk nummerupplysningstjänst testats. Resultaten är positiva. Den prototyp som är framtagen har begränsad funktionalitet för att testa användarupplevelser med AI.

Prototypen ska hjälpa användare att hitta den eller det de söker, men även kunna identifiera när den inte kan hjälpa användaren så att hen kan kopplas vidare till en telefonist vid nummerupplysning som inte gått att lösa med AI.

Projektet har genomförts av Talkamatic AB i samarbete med Rise (Rise Research Institutes of Sweden) och Dynava (Eniro 118 118 AB). Projektet har pågått från juli 2020 till juni 2021.

Total kostnad för projektet har varit knappt 2,3 miljoner kronor. Av dessa har PTS finansierat 2 miljoner kronor.

Ta del av slutrapporten.

För mer information

Robert Hecht, enheten för digital delaktighet, PTS, tfn 08-678 57 15
PTS presstjänst, tfn 08-08-678 55 55
Talkamatic AB, Amelie Åstbom, tfn: 0730-52 53 23

Vad är konverserande AI?

Konverserande AI bygger på talteknologi vilket innebär att användaren styr ett system eller en tjänst med hjälp av rösten.

Om PTS arbete med digital delaktighet

PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar. PTS arbetar på olika sätt för att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre. Vi driver på och stödjer utvecklingen för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk kommunikation samt elektroniska tjänster. Vi gör det inom områden där vi ser ett särskilt stort behov. 

Läs mer om PTS arbete med digital delaktighet