2021


PTS föreslår en uppdatering av kalkylmodellen för det fasta nätet.

25 januari 2021


Nu ska EU-kommissionens regler om avtalssammanfattning börja tillämpas av tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

21 december 2020


Post- och telestyrelsens (PTS) granskning av Telia visar att de nu har säkerställt fungerande rutiner och kontinuerligt kan upprätthålla en fungerande incidenthantering.

23 november 2020


PTS granskar hur Telia och Halebop informerar kunder vid ändringar av villkor.

19 oktober 2020


Aktörernas information i samband med kopparnätsavvecklingen verkar fungera väl. Den bedömningen gör PTS i en ny rapport.

18 mars 2020