PTS utreder Telias information om villkorsändringar

2020-10-19

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en granskning om hur Telia samt dotterbolaget Halebop informerar kunder vid ändringar av villkor.

Utredningen inleds eftersom myndigheten noterat ett ökat antal klagomål från konsumenter.

Om en operatör vill ändra ett avtal som ingåtts med en abonnent måste abonnenten få ett meddelande om ändringen minst en månad innan den träder i kraft. Om abonnenten inte godkänner de nya villkoren har denne rätt att säga upp avtalet utan att drabbas av någon kostnad, avgift eller annan påföljd.

När abonnenten meddelas om en avtalsändring så ska denne få information om sina rättigheter om att säga upp avtalet.

Telia ska besvara frågor

PTS har nu skickat ett antal frågor som Telia ska besvara. Därefter beslutar myndigheten hur ärendet ska tas vidare.

- Möjligheten för abonnenterna att kunna byta operatör vid villkorsändringar bidrar till en väl fungerande telekommarknad. Får konsumenten inte information om möjligheten till uppsägning riskerar konsumenten att bli kvar hos sin operatör och missar ett tillfälle att dra nytta av marknadens utbud, säger Ann-Sofie Fahlgren, PTS enhet för konsumenträttigheter.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS roll på konsumentområdet

PTS har tillsyn över efterlevnaden av lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Lagen riktar sig till operatörer av bredband och telefoni.

Det innebär att myndigheten genom tillsyn och förtydliganden, arbetar aktivt för att konsumenter ska känna sig trygga, ha valmöjligheter och kan göra välinformerade val.

PTS kan inte lösa tvister mellan operatörer och enskilda konsumenter.