PTS upphäver vissa SMP-beslut

2020-09-08

Post- och telestyrelsen (PTS) beslutar att regleringen av ett antal aktörer på marknaden för fast samtalsterminering upphävs.

I december 2019 fattade PTS beslut om reglering av ett antal operatörer på marknaden för fast respektive mobil samtalsterminering. Men ett antal aktörer, som sedan tidigare haft sådana beslut, fick då inget nytt beslut.

Detta beror på att PTS identifierat att dessa aktörer av olika skäl inte längre bedriver den verksamhet som krävs för att vara reglerad på de aktuella marknaderna. Därför ska också de tidigare regleringsbesluten upphävas.

Beslut upphävs

PTS har genomfört samråd med såväl marknadens aktörer som EU-kommissionen.

Nu har myndighetens styrelse beslutat att upphäva besluten.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55