PTS samråder med EU-kommissionen om att upphäva vissa SMP-beslut

2020-06-11

Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår att beslut om reglering av ett antal aktörer på marknaden för fast samtalsterminering upphävs. Nu inleder myndigheten samråd med EU-kommissionen.

I december 2019 fattade PTS beslut om reglering av ett antal operatörer på marknaden för fast respektive mobil samtalsterminering. Men ett antal aktörer, som sedan tidigare haft sådana beslut, fick då inget nytt beslut.

Detta beror på att PTS identifierat att dessa aktörer av olika skäl inte längre bedriver den verksamhet som krävs för att vara reglerad på de aktuella marknaderna. Därför ska också de tidigare regleringsbesluten upphävas.

PTS notifierar upphävningsbesluten till EU-kommissionen

I dag notifierar PTS utkasten till beslut till EU-kommissionen. EU-kommissionen har därefter en månad på sig att yttra sig över PTS förslag till beslut.

Mellan den 11 maj och den 1 juni 2020, pågick det ett samråd med de berörda företagen, marknadens aktörer och Konkurrensverket.

Nästa steg i processen är att beslut fattas av PTS styrelse.

Klicka här för att läsa de notifierade beslutsutkasten.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55