PTS reserverar nummerserier för film och böcker

2020-09-04

Post- och telestyrelsen (PTS) hanterar den svenska telefoninummerplanen. Nu har PTS beslutat att reservera ett antal nummerserier för användning i exempelvis filmer, tv-serier eller böcker.

PTS får ibland frågor om det finns särskilda nummer som kan användas i exempelvis filmproduktioner. Det som efterfrågas är nummer som i dag inte har någon abonnent och som i framtiden inte heller kommer att användas. I till exempel amerikanska produktioner är det vanligt att telefonnummer börjar på ”555”. Liknande nummer för Sverige har tidigare saknats.

Nummerserier för fri användning

PTS har nu beslutat att reservera ett antal nummerserier för bland annat film och böcker samt för andra administrativa ändamål. Detta innebär att telefonnumren inte får användas av abonnenter eller på andra sätt i allmänna kommunikationsnät.

De nummerserier som PTS reserverat representerar såväl mobiltelefoni som olika geografiska områden.

  • 070-1740605 – 1740699
  • 031-3900600 – 3900699
  • 040-6280400 – 6280499
  • 08-46500400 – 46500499
  • 0980-319200 – 319299

Läs mer på PTS webbplats.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Nummer och adressering

PTS ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av den svenska telefoninummerplanen samt av ett antal tekniska planer. PTS tilldelar nummerkapacitet till operatörer/tjänsteleverantörer samt andra juridiska personer och näringsidkare som behöver det för sin verksamhet.