PTS föreslår att vissa SMP-beslut upphävs

2020-05-11

Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår att beslut om reglering av ett antal aktörer på marknaden för fast och mobil samtalsterminering upphävs.

I december 2019 fattade PTS beslut om reglering av ett antal operatörer på marknaden för fast respektive mobil samtalsterminering. Men ett antal aktörer, som sedan tidigare haft sådana beslut, fick då inget nytt beslut.

Detta beror på att PTS identifierat att dessa aktörer av olika skäl inte längre bedriver den verksamhet som krävs för att vara reglerad på de aktuella marknaderna. Därför ska också de tidigare regleringsbesluten upphävas.

PTS samråder upphävningsbesluten

PTS samråder nu besluten om att upphäva regleringen med bland annat marknadens aktörer.

Nästa steg i process är att notifiera beslutsutkast till Europeiska Kommissionen. Som sista steg i denna process är att beslut fattas av PTS styrelse.

Samrådet ska besvaras senast den 1 juni.

Klicka här för att läsa utkasten till beslut.  

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55