Nummerproblem vanligt klagomål hos PTS

2020-02-13

Den vanligaste anledningen till att konsumenter vänder sig till Post- och telestyrelsen (PTS) med klagomål är olika typer av nummerproblem. Det visar myndighetens sammanställning för 2019.

En gång per år sammanställer PTS vilka frågor och klagomål kring telefoni och bredband som privatpersoner och företagare rapporterat in till myndigheten.

De vanligaste ärendena handlar om klagomål kopplat till olika nummerfrågor. Det kan till exempel handla om problem vid flytt av telefonnummer eller att konsumenten förlorat sitt tidigare nummer vid en abonnemangsflytt.

– Det finns vissa regler som skyddar konsumenterna när det handlar om nummerrelaterade frågor. Om man till exempel byter operatör så måste den tidigare operatören lämna ifrån sig numret. Vi ser att konsumenter ibland inte har fått rätt information om vad som gäller vid exempelvis ett byte av operatör, säger Ann-Sofie Fahlgren, chef PTS enhet för konsumentfrågor.

Avbrott och tillgänglighet

Den näst vanligaste anledningen till att enskilda kontaktar PTS är avbrott. De flesta klagomål rör avbrott i den fasta telefonin eller den fasta bredbandsanslutningen. Många klagomål handlar om långa reperationstider när kablar har gått sönder.

På tredje plats kommer frågor om tillgänglighet. Då handlar det bland annat om tillgängligheten hos en operatörs kundtjänst, problem med att teckna olika abonnemang samt tillgång till bredband och telefoni under en pågående avtalsperiod.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
Ann-Sofie Fahlgren, chef PTS enhet för konsumentfrågor, 073-644 55 57
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS roll på konsumentområdet

PTS övervakar att lagen om elektronisk kommunikation efterlevs. Lagen om elektronisk kommunikation riktar sig till leverantörer av bredband och telefoni.

PTS arbete på konsumentområdet syftar till att bidra till att konsumenterna känner sig trygga och kan göra välinformerade val.

Är man missnöjd med sin leverantör av telefoni och bredband, till exempel i frågor om ändringar i avtalsvillkor, priser eller avbrott i tjänsten, ska man i första hand kontakta leverantören.