PTS samråder förslag till beslut för marknaderna för fast och mobil samtalsterminering

2019-05-27

Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar nu förslag till konkurrensreglering av marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering. PTS genomför nu samråd med marknadens aktörer och efterlyser marknadens synpunkter. Besvara samrådet senast den 29 juli.

För att slutanvändare ska kunna nå varandra genom att ringa och ta emot samtal krävs det att operatörer samarbetar och samtrafikerar med varandra.

Ett samtal mellan två slutanvändare kan delas upp i tre delar, där terminering innebär att samtalet framförs till den nätanslutningspunkt där mottagande slutanvändare tar emot samtalet.

PTS föreslår fortsatt reglering

PTS har genomfört en marknadsanalys och föreslår nu fortsatt reglering för både fast och mobil samtalsterminering. PTS föreslår dock ett antal förändringar jämfört med nuvarande reglering:

  • att prisregleringen undantas avseende samtal som originerar utanför EU/EES.
  • att termineringspriset för nummerserierna 077, 113 13, 114, 117, och 90 ( 90 180 och 90 510 ingår inte ) regleras på marknaden för fast samtalsterminering
  • att de så kallade termineringsnivåerna för fast och mobil samtalsterminering sänks

Samråd kring förslagen

Nu efterlyser PTS marknadens synpunkter kring de förslag till beslut som myndigheten tagit fram avseende fast och mobil samtalsterminering.

PTS planerar för att endast genomföra ett samråd för de aktuella marknaderna. Senast den 29 juli 2019 ska synpunkter ha inkommit till myndigheten.

Observera att samrådstiden har förlängts.

Klicka här för att läsa samråden.

Mer information
Karolina Sölsnaes, enheten för elektroniska kommunikationstjänster, 08-678 55 85
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU-kommissionen har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska analysera vissa marknader regelbundet och ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.

Besluten syftar till att öka konkurrensen på marknaden för elektronisk kommunikation och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.