PTS granskar driftsäkerheten hos Tele2

2019-02-06

Det nationella avbrottet på mobiltelefonin den 31 januari granskas inom ramen för ett pågående tillsynsärende hos PTS.

Natten mot torsdagen den 31 januari inträffade ett fel i Tele2:s nät som ledde till avbrott för företagets mobila tjänster i hela landet. Enligt uppgifter från Tele2 orsakades avbrottet av ett fel vid ett planerat arbete i nätet. Under torsdagen återställdes tjänsterna successivt. 

När en operatör drabbas av omfattande driftstörningar ska detta rapporteras till PTS. Tele2 har nu inkommit med en inledande rapport avseende torsdagens störningar. En kompletterande rapport ska lämnas till PTS inom två veckor.

PTS har ett pågående tillsynsärende där Tele2:s processer och rutiner för att hantera konfigurationsändringar, uppgraderingar och andra förändringar i nät och tjänster granskas. Den inträffade incidenten kommer att behandlas inom ramen för denna tillsyn.

Mer information

Anna Montelius, chef PTS enhet för driftsäkerhet och betrodda tjänster, 073-640 58 12
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS arbete med tillsyn av driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät- och tjänster utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn.