Priserna på mobilabonnemang fortsätter sjunka

2019-02-15

De senaste årens prisminskningar på mobilabonnemang fortsatte även 2018. Det visar Post- och telestyrelsens rapport ”Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband 2018”.

Mobilabonnemang med både samtal och data har sjunkit i pris de senaste åren och minskningen fortsatte även 2018. Störst prisminskning var det på abonnemang med 4–6 och 40 Gbyte data, där lägstapriset sjönk med mer än 40 procent jämfört med 2017. Lägstapriserna på de allra största abonnemangen, med 100 Gbyte och obegränsad datamängd, låg kvar på samma nivå som 2017.

Abonnemang på mobilt bredband med mycket data, 100 Gbyte och mer, blev billigare under 2018. För abonnemang med mindre data låg lägstapriserna kvar på samma nivå som tidigare.

I årets rapport har PTS också kartlagt och jämfört priserna på ett stort antal svenska abonnemang på fast bredband. Jämförelsen omfattar både lokala och rikstäckande erbjudanden. Prisspridningen för fasta bredbandsabonnemang är stor med både ovanligt höga och låga priser. Att endast titta på lägstapriser skulle ge en missvisande bild och PTS jämförelse fokuserar därför på medianpriser. För ett abonnemang med 100 Mbit/s nedladdningshastighet och 10 Mbit/s uppladdningshastighet var medianpriset 285 kronor per månad. Abonnemang med 100 Mbit/s både upp- och nedströms hade ett medianpris på 335 kr.

Ta del av rapporten

PTS statistikportal

Mer information

Andreas Wigren, telefon 073-644 56 96
PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55

Bakgrund:
PTS analyserar årligen prisutvecklingen inom mobiltelefoni och bredband. PTS prisrapport beskriver utvecklingen för elektroniska kommunikationstjänster i Sverige utifrån ett pris- och konsumentperspektiv. Utöver prisjämförelser beskriver rapporten också trender och vanliga erbjudanden på den svenska marknaden. Statistiken finns tillgänglig i PTS statistikportal.