Remiss kring Eurorate för mobil samtalsterminering

2019-02-18

Nu påbörjas den andra konsultationen avseende den kostnadsmodell som EU-kommissionen tar fram för mobil samtalsterminering.

Efter den första konsultationen kring EU-kommissionens förslag till kostnadsmodell för mobil samtalsterminering som avslutades den 20 november 2018, har arbetet med modellen fortsatt och mynnat ut i ett justerat förslag till kostnadsmodell.

Aktörer på marknaden får nu möjlighet att lämna kommentarer på det justerade förslag till kostnadsmodell och de tillhörande dokumenten som tagits fram.

Svara senast den 11 mars 2019

Konsultationen pågår mellan den 18 februari till den 15 mars 2019, svaren ska dock vara PTS tillhanda senast den 11 mars.

Klicka här för att ta del av konsultationen.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55