2019


Obehöriga har vid upprepade tillfällen kunnat lyssna av meddelanden och ändra inställningar i Tele2-kunders röstbrevlådor.

18 december 2019


PTS har beslutat om konkurrensregleringen av marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering.

13 december 2019


PTS inleder granskning efter integritetsincident.

28 oktober 2019


PTS inleder samråd med EU-kommissionen kring den föreslagna konkurrensregleringen av marknaderna för fast och mobil samtalsterminering.

11 oktober 2019


Granskning av integritetsincident hos Tele2 avslutad.

1 oktober 2019