Trenden med minskat antal klagomål till PTS fortsätter

2018-02-27

Post- och telestyrelsen sammanställer redovisade klagomål som rör elektronisk kommunikation för 2017. Klagomål som abonnenten upplever har koppling till nummer toppar återigen listan.

Under 2017 kom det in 1241 klagomål. Det är en minskning med 14 procent jämfört med 2016 då antalet var 1437. Flera av de ämnesområden som finns på fem-i-topp-listan har funnits där redan tidigare.

De vanligaste klagomålen är:
1. Klagomål som abonnenten upplever har koppling till nummer
Inom denna kategori har PTS samlat flera olika typer av problem som abonnenter upplevt. En del av de problemen berör abonnentens telefonnummer. Det handlar bland annat om problem med flytt av telefonnummer mellan operatörer och att abonnenter på olika sätt förlorar sitt telefonnummer i samband med flytt av telefonnummer. Under denna kategori samlas dock också problem som inte direkt är relaterade till telefonnummer, såsom oönskade uppringningar.
2. Kopparnätets avveckling
Det pågår löpande systematisk avveckling av kopparnätet som på sikt ska avvecklas för att övergå till mobila lösningar och fiber. Konsumenter klagar på att detta sker. Läs om alternativa tekniker på PTS webbplats (länk).
3. Dålig täckning
Konsumenter förväntar sig fungerande täckning för mobiltelefon på platser där sådan saknas.
4. Roaming
Ändringarna i EU-regelverket började tillämpas den 15 juni 2017. Konsumenterna har haft frågor och/eller klagomål relaterat till att operatörerna, istället för att ta ut en roamingavgift som tidigare, höjer grundpriset för abonnemanget eller att möjligheten till roaming tas bort för att sedan kunns köpas till till sitt befintliga abonnemang för en fast extra kostnad.
5. Störning och avbrott
De flesta klagomål rör avbrott i den fasta telefonin eller den fasta bredbandsanslutningen. Många klagomål handlar om långa reparationstider när kablar har gått sönder.

- Vi ser en trend att antalet klagomål till PTS sjunker. En fråga som tidigare år har varit en stor anledning till att abonnenter kontaktat oss har varit oseriös telefonförsäljning. Den typen av klagomål har dock minskat väsentligt till följd av att branschen, Telekområdgivarna och Konsumentverket samt PTS vidtagit en rad åtgärder mot oseriösa aktörer, säger Dan Sjöblom, generaldirektör.

Läs rapporten här.

För mer info:
Ann-Sofie Fahlgren: 073 644 55 57
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Mer uppgifter om klagomål inom telefoni och bredband finns hos konsumentrådgivningsbyrån Telekområdgivarna.