Så agerar PTS efter domslut om terminering av samtal som originerar utanför EU/EES

2018-11-27

Förvaltningsrätten har bifallit Hi3G:s (Tre) överklagan angående högsta pris vid terminering av samtal utan för EU/EES.

Mobiloperatören Tre har överklagat PTS skyldighetsbeslut på marknaden för mobilsamtalsterminering. Överklagan handlade om skyldigheterna om att tillämpa ett visst högsta pris vid terminering av samtal som originerar från länder utanför EU/EES.

Förvaltningsrätten biföll Tre:s överklagan den 3 oktober 2018 och förklarade att de aktuella skyldigheterna inte ska gälla terminering av samtal som originerar utanför EU/EES. Klicka här för att läsa domen.

PTS har beslutat att inte överklaga förvaltningsrättens dom.

PTS hanterar frågan i pågående arbete med marknadsanalyser

Resultatet av denna dom och hur framtida skyldigheter avseende samtal som originerar utanför EU/EES ska utformas kommer PTS att hantera inom ramen för den nu pågående marknadsanalysen avseende fast och mobil samtalsterminering. Utkast till nya skyldighetsbeslut på de aktuella marknaderna planeras samrådas med marknadsaktörer under våren 2019 och notifieras till EU-kommissionen under hösten 2019.

Ingen tillsyn gällande skyldigheterna

Under tiden fram till att de nya skyldighetsbesluten är fattade kommer PTS inte att bedriva någon tillsyn avseende de aktuella skyldigheterna. Vid en eventuell tvist kring den nu gällande lydelsen kommer PTS att beakta förvaltningsrättens dom.

Mer information
Emma Närvä, PTS konkurrensavdelning, 073-644 57 63
PTS presstjänst, 08-678 55 55