PTS granskar om sju operatörers erbjudanden är förenliga med EU:s regler om roaming

2018-07-12

PTS inleder nu ett antal tillsynsärenden med stöd av EU:s så kallade roamingreglering. Reglerna innebär att en slutkund som använder sin mobiltelefon i EU ska kunna göra det på samma sätt som hemma.

Ärendena rör förekomst av tilläggsavgifter och begränsningar av tjänster vid roaming inom EU.

Tilläggsavgifter vid roaming (0700, Hallå Mobil, Net at Once, Teleman)

0700, Hallå Mobil, Net at Once och Teleman erbjuder roaming inom EU/EES till villkor som skiljer sig från principen att inga tilläggsavgifter ska debiteras vid roaming.

PTS genomgång tyder på att de fyra operatörerna erbjuder reglerade roamingtjänster (ringda eller mottagna samtal, skickade sms-meddelanden, utnyttjade datatjänster) inom EU till ett högre pris än för motsvarande tjänster som används i Sverige, vilket inte är tillåtet. PTS inleder därför tillsyn av de fyra operatörerna.

Begränsningar vid roaming (Weblink och Qall samt Telenor)

En operatör som erbjuder roaming inom EU och väljer att tillämpa begränsningar, till exempel genom att begränsa tillgänglig datamängd vid roaming, måste anmäla detta till PTS i en så kallad fair use policy (FUP). Weblink och Qall har inte anmält en FUP till PTS.

Vid en kontroll på Weblinks och Qalls webbplatser framgår det att operatörerna tillämpar begränsningar. PTS hämtar nu in mer information från operatörerna för att utreda om erbjudandena är förenliga med regleringen.

Telenor har nyligen lanserat fri surf på en videostreamingtjänst kallad Telenor Stream Film och Serier. Telenor erbjuder endast fri surf för tjänsten vid användning i Sverige medan data dras från datavolymen vid roaming.

PTS kommer i sin tillsyn att utreda om Telenor agerar i strid med roamingregleringen när tjänsten Telenor Stream begränsas till nationellt bruk.

Mer information

Lars-Erik Axelsson, konkurrensavdelningen, 070-757 22 91
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om roaming i EU

Från och med den 15 juni 2017 behöver inte användare, som huvudregel, betala tilläggsavgifter när mobiltelefonen används vid tillfällig vistelse i EU.

Operatörer har ingen laglig skyldighet att erbjuda roaming i andra länder. Överenskommelsen säger endast att i de fall roaming erbjuds så är grundregeln att den ska vara utan tilläggsavgifter.

Användaren behöver inte betala tilläggsavgift för roaming så länge användningen av exempelvis data är skälig. Operatören får begränsa mängden tjänster som användaren får ta del av till samma pris som hemma, för att förhindra onormal användning eller missbruk. Operatörerna har rätt att sätta en gräns för hur mycket data som får förbrukas utomlands, samt att ta ut en tilläggsavgift för roamingtjänster om operatören gör en förlust på grund av roaming.

Överenskommelsen kring roaming gäller i samtliga EU:s medlemsstater, samt i Norge, Island och Lichtenstein.

Läs mer om reglerna.