Operatörer följer lagen vid ändring av avtal

2018-12-20

Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat när och hur operatörer underrättar abonnenter vid ändringar i konsumentavtalen. Inga formella brister har konstaterats under granskningen.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) ska operatörer meddela abonnenter om ändringar minst en månad i förväg. En abonnent som inte godtar de nya villkoren får säga upp avtalet utan att då drabbas av någon extra kostnad.

PTS har i sin granskning av 12 operatörer inte konstaterat några brister kring kommunikation om ändringar i avtalen.

Operatörerna har tillsammans mer än 90 procent av slutkunderna på marknaderna för mobilabonnemang och mobilt bredband och mer än 80 procent av slutkunderna på marknaderna för fast bredband och fasta samtalstjänster.

Mer information

Louise Modin, enheten för konsumenträttigheter, telefon: 08-678 56 48
PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55

Ta del av tillsynsrapporten här

Mer om regelverket

PTS har tagit fram allmänna råd för att förtydliga bestämmelsen. I de allmänna råden anges närmare när en abonnent bör underrättas, hur en abonnent bör underrättas och vad en abonnent närmare bör underrättas om.

Här kan du läsa de allmänna råden

 

Om PTS tillsynsarbete inom slutanvändarfrågor

Alla i Sverige ska ha tillgång till ett brett utbud av kommunikationstjänster. Tjänsterna ska vara lättanvända, prisvärda och av god kvalitet. Konsumenterna ska ha tillgång till tydlig information om rättigheter och skyldigheter. PTS har i uppdrag att säkerställa att operatörerna följer reglerna om slutanvändarnas rättigheter. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd, dels i samband med inträffade händelser.