2018


Inga formella brister har konstaterats under granskningen.

20 december 2018


Förvaltningsrätten har bifallit Tre:s överklagan angående högsta pris vid terminering av samtal utan för EU/EES. Så agerar nu PTS.

27 november 2018


Nu inleds en konsultationsomgång kring arbetet med EU-gemensamma kostnadsmodeller.

31 oktober 2018


Syftet är att säkerställa att aktörerna betalar rätt avgift till PTS.

14 september 2018


Tillsynsärendena rör förekomst av tilläggsavgifter och begränsningar av tjänster vid roaming inom EU.

12 juli 2018


Telia följer inte reglerna för hur operatörsbyten ska gå till. Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger nu bolaget att ändra sig.

28 juni 2018


Ska du åka utomlands i sommar? Det finns regler för avgifter när du ringer, skickar sms eller surfar utomlands.

21 juni 2018


Det visar en sammanställning av telekomstatistik från de fem nordiska och tre baltiska länderna.

20 juni 2018


PTS avser att förelägga operatören att ändra sig.

13 juni 2018


PTS avslutar därför sitt ärende.

30 maj 2018