Tillsyn av uppsägningstider i konsumentavtal

2017-10-25

Post- och telestyrelsen (PTS) granskar om tolv olika operatörers avtalsvillkor kring uppsägningstider följer lagen om elektronisk kommunikation (LEK).

För att se om operatörerna på marknaden följer regleringen om en månads uppsägningstid har PTS inlett en tillsyn mot tolv operatörer. Dessa operatörer har sammanlagt mer än 90 % av slutkunderna på marknaderna avseende mobilabonnemang, mobilt bredband och bredbandsabonnemang samt mer än 80 % av slutkunderna på marknaderna för fast bredband och fasta samtalsabonnemang. Fem mindre operatörer ingår också i tillsynen.

Den 1 maj 2014 trädde en lagändring ikraft som innebär att den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster i avtal med en konsument inte får ställa upp villkor som innebär att uppsägningstiden för konsumenten är längre än en månad. Stadgande om en månads uppsägningstid finns i 5 kap. 15 b § LEK.

– Tjänsterna på marknaden för elektronisk kommunikation är komplexa och svåra att jämföra mellan olika leverantörer. För att marknaden ska vara effektiv och leda till låga priser och ett brett utbud är det viktigt att konsumenterna kan byta till den leverantör som har det bästa erbjudandet som täcker konsumenternas behov. Som ett led i detta är regeln om längsta uppsägningstid i LEK viktig, säger Catharina Hjelmqvist, handläggare på enheten för konsumenträttigheter.

Att PTS genom sin tillsyn kontrollerar att leverantörerna följer regeln ger konsumenterna möjlighet att enklare byta leverantör. Detta främjar också konkurrensen på marknaden.

De operatörer vi granskar är:
Telia Company
Tele2
Telenor
Hi3G (Tre)
Com Hem
Bahnhof
Bredband 2
Sveriges telefoni
0700
Qall
Phonia
Teloteket

Operatörerna har fram till den 10 november 2017 på sig att yttra sig till PTS.

Mer information
Catharina Hjelmqvist, handläggare på enheten för konsumenträttigheter, 0736-445776
PTS presstjänst, 08-678 55 55