PTS inleder tillsyn mot Tele2

2017-06-30

Tele2:s mobilnät påverkades nationellt den 7 april 2017. Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu en granskning av bolaget.

I samband med terrordådet den 7 april 2017 på Drottninggatan i Stockholm upplevde alla operatörer en lokalt hög belastning i mobilnäten. För Tele2 ledde det även till störningar i hela landet. Till följd av detta lämnade bolaget in incidentrapporter till PTS som myndigheten har granskat. PTS har utifrån dessa rapporter beslutat att inleda tillsyn mot Tele2.

PTS ser allvarligt på störningar i allmänna kommunikationsnät. PTS vill bland annat få svar på hur störningen kunde få nationell påverkan och vad bolaget kommer att vidta för åtgärder för att detta inte ska hända igen. Tele2 ska svara på PTS frågor senast den 21 augusti 2017.

Mer information
Love de Besche, nätsäkerhetsavdelningen: 08-678 58 19
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS arbete med driftsäkerhetstillsyn

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät- och tjänster. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna inom driftsäkerhetsområdet. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn.