PTS granskar Tres begränsningar av roaming

2017-10-23

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder tillsyn över hur operatören Tre (Hi3G) följer gällande EU-reglering om roaming.

Sedan den 15 juni 2017 får en operatör som huvudregel inte längre debitera sina kunder några tilläggsavgifter utöver det nationella slutkundspriset för ringda eller mottagna samtal, sms eller datatjänster inom EU.

Operatören får dock till viss del begränsa mängden tjänster som kunden får ta del av till samma pris som i Sverige hemma, för att förhindra onormal användning eller missbruk. Detta ska beskrivas i en särskild policy om normal användning som skickas in till PTS.

Tillsyn kring begränsning av tjänst

Det har kommit till PTS kännedom att operatören Tre (Hi3G) har begränsat vissa tjänster till att endast kunna nyttjas nationellt.

PTS vill därför utreda om operatörens agerande bryter mot reglerna om internationell roaming. Myndigheten har skickat ett antal frågor till Tre, kring bland annat hur operatören beskriver de aktuella tjänsterna. Senast den 13 november ska operatören besvara PTS frågor.

PTS följer utvecklingen

Roaming är ett av PTS prioriterade områden i den tillsynsplan som tas fram för varje år. Myndigheten kommer att löpande kartlägga hur svenska operatörer följer reglerna om internationell roaming.

– Vi kommer prioritera tillsyn inom de frågor där det är av stor vikt för marknaden att få klarhet i vad som är tillåtet eller inte. Det är också viktigt för konsumenterna att veta vad som gäller, säger Emma Närvä, chef på PTS enhet för elektroniska kommunikationstjänster.  

Mer information
Fredrik Blomström, enheten för elektroniska kommunikationstjänster, 070-811 40 55
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om roaming i EU

Från och med den 15 juni 2017 behöver inte användare betala tilläggsavgifter när mobiltelefonen används vid tillfällig vistelse i EU. För att detta ska vara hållbart har EU:s medlemsstater även nått en överenskommelse om de så kallade roamingavgifterna som mobiloperatörerna får ta ut av varandra.

Operatörer har ingen laglig skyldighet att erbjuda roaming i andra länder. Överenskommelsen säger endast att i de fall roaming erbjuds så ska den vara utan tilläggsavgifter.

Användaren behöver inte betala tilläggsavgift för roaming så länge användningen av exempelvis data är skälig. Operatören får begränsa mängden tjänster som användaren får ta del av till samma pris som hemma, för att förhindra onormal användning eller missbruk. Operatörerna har rätt att sätta en gräns för hur mycket data som får förbrukas utomlands, samt att ta ut en tilläggsavgift för roamingtjänster om operatören gör en förlust på grund av roaming.

Överenskommelsen kring roaming gäller i samtliga EU:s medlemsstater, samt i Norge, Island och Lichtenstein.