PTS granskar driftsäkerheten hos Telia och Tele2

2017-12-18

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en granskning av driftsäkerheten hos Telia och Tele2. PTS ska följa upp hur operatörerna arbetar med uppgraderingar av nät och tjänster. Anledningen är att förändringar är en vanlig orsak till driftstörningar och avbrott.

PTS genomför löpande tillsynsinsatser för att följa upp att operatörerna följer reglerna inom driftsäkerhetsområdet. Flera större driftstörningar och avbrott under senare år har, helt eller delvis, orsakats av fel i samband med konfigurationsändringar, uppgraderingar eller andra förändringar i nät och tjänster.

PTS har tidigare granskat Com Hem, Hi3G och Telenor inom dessa områden. Samma områden är nu i fokus vid granskningen av Telia och Tele2.

Läs om kraven på driftsäkerhet här.

Läs om PTS tillsynsplan för driftsäkerhet här.

Mer information
Love de Besche, nätsäkerhetsavdelningen: 08-678 58 19
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS arbete med driftsäkerhetstillsyn

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät- och tjänster. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna inom driftsäkerhetsområdet. PTS genomför därför olika typer av tillsyn – dels planlagd tillsyn, som detta är ett exempel på, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn. Om PTS bedömer att operatörerna följer gällande regler, avslutas tillsynen genom att PTS fattar ett så kallat avskrivningsbeslut.