PTS avreglerar marknaden för högkvalitativt tillträde

2017-02-20

Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag beslutat att marknaden för högkvalitativt tillträde inte längre ska regleras. Skälet är att marknaden är dynamisk och utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens. Marknaden har varit föremål för reglering sedan 1994.

Marknaden för högkvalitativt tillträde omfattar de kapacitetstjänster som är en förutsättning för att operatörer utan eget landsomfattande nät ska kunna erbjuda elektroniska kommunikationstjänster till exempelvis företag med verksamhetsställen på flera olika orter i landet.

Marknaden har varit reglerad sedan 1994, där Telia bl.a. haft skyldighet att tillhandahålla kapacitetsförbindelser till andra operatörer. Dagens beslut innebär att den skyldigheten upphör.

Sverige och Bulgarien är de enda EU-länder som avreglerat marknaden för högkvalitativt tillträde. 

Teknikskifte och ökad konkurrens skäl till avreglering

Sedan ett antal år tillbaka pågår ett teknikskifte på marknaden för högkvalitativt tillträde, där försäljningen av så kallade SDH-baserade kapacitetsförbindelser, som huvudsakligen sålts av Telia, minskat medan försäljningen av Ethernet-baserade kapacitetsförbindelser har ökat. Många nya leverantörer av Ethernet-baserade kapacitetsförbindelser har etablerat sig på marknaden, och successivt tagit allt större marknadsandelar.

Enligt PTS bedömning kännetecknas marknaden av dynamik och utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens. PTS har därför beslutat att marknaden inte är relevant för reglering.

– Vi har nu kommit till den punkten att marknaden kan klara sig utan reglering från PTS. Då är det också vår skyldighet att träda tillbaka. För att inte riskera att hämma dynamik och innovation ska vi bara reglera där det är absolut nödvändigt.

– PTS kommer att göra en översyn av marknaden om ett par år för att se hur den utvecklas, säger Rikard Englund, chef för PTS konkurrensavdelning. 

Ta del av PTS beslut

Beslutet innebär att PTS för närvarande reglerar sammanlagt fyra delmarknader inom elektronisk kommunikation. När PTS första gången fattade SMP-beslut så omfattades 18 delmarknader.

- Regleringen har historiskt haft stor betydelse för etablering av flera aktörer i Sverige.  Vi ser nu en tydlig trend där många tidigare reglerade marknader utvecklas mot effektiv konkurrens. Detta i kombination med teknikutvecklingen gör att PTS har kunnat lätta på regleringen på flertalet marknader, säger Rikard Englund.

Mer information
Anders Öhnfeldt, konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 56 56
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Hösten 2014 kom EU-kommissionen med en ny rekommendation om relevanta marknader, dvs. delmarknader inom elektronisk kommunikation som en regleringsmyndighet måste analysera och, om det föreligger konkurrensproblem, reglera. En av dessa relevanta marknader är marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet (marknad 4).

Marknaden för högkvalitativt tillträde inkluderar de transmissionstjänster som tidigare ingått i grossistmarknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser (marknad 6 enligt 2007 års rekommendation), dvs. traditionella TDM-, PDH- och SDH-baserade förbindelser, samt ”carrier grade” Ethernet-förbindelser. För att kunna möta slutkundernas (företagens) olika behov och efterfrågan på högkvalitetstjänster har dock EU-kommissionen bedömt att det kan finnas skäl att utöka marknadens omfattning.

Följ PTS arbete med marknaden på PTS webbplats: pts.se/hogkvalitativttilltrade