Omställning till nya tekniker resulterar i klagomål

2017-09-25

De vanligaste klagomålen har med omställning till nya, mer framtidssäkra, tekniker att göra. Det visar Post- och telestyrelsens rapport kring konsumentklagomål för första halvåret 2017.

Bland de fem vanligaste klagomålen finns ett gemensamt tema, det handlar om frågor som gäller omställningen till nya, mer framtidssäkra infrastrukturer. Telias nedmontering av kopparnätet, gamla fasta telefoninätet, skapar osäkerhet kring vad det kommer ersättas med. Ett närliggande problemområde är när konsumenter inte kan få den teknik de önskar, det kan gälla antingen fast telefoni eller önskan om fiberuppkoppling. Ytterligare ett problemområde är när konsumenter förväntar sig fungerande täckning för mobiltelefon på platser där sådan saknas .

På PTS webbplats finns information om de infrastrukturer som finns tillgängliga på marknaden.

Den allra vanligaste kategorin av frågor till PTS rör nummer. Frågorna under denna kategori är av vitt skild art. Det rör bl.a. frågor om oönskade uppringningar, förlorade telefonnummer, möjligheterna att flytta ett visst nummer eller att konsumenten förlorat sitt tidigare nummer vid en abonnemangsflytt.

På listan finns också frågor om roaming, med anledning av ändringarna i EU-regelverket som trädde i kraft 1 juli 2017. 

Läs hela rapporten här.

Mer information

Ann-Sofie Eriksson Fahlgren: 073 644 55 57
PTS presstjänst: 08-678 55 55

 

Fortsättningsvis kommer PTS redovisa klagomålsstatistik en gång om året, i årsredovisningen. Mer uppgifter om klagomål inom telefoni och bredband finns hos den oberoende konsumentrådgivningsbyrån Telekområdgivarna, www.telekomradgivarna.se.