Inga tilläggsavgifter när du använder telefonen i EU

2017-04-26

Från och med den 15 juni 2017 behöver du inte betala tilläggsavgifter när du använder din mobiltelefon vid tillfällig vistelse i EU. Men det finns saker du bör tänka på.

Bakgrunden är en överenskommelse mellan EU:s medlemsstater om de så kallade roamingavgifterna som mobiloperatörerna får ta ut av varandra.

Syftet är att du ska betala din vanliga mobiltaxa för samtal, sms och data när du använder mobiltelefonen i ett annat EU-land.

Men det innebär inte att det är ”gratis” att använda telefonen i EU, eller att du kan surfa hur mycket du vill. Överenskommelsen innehåller ett antal begränsningar.

Kontrollera att roaming erbjuds

Operatörer har ingen laglig skyldighet att erbjuda roaming i andra länder. Överenskommelsen säger endast att i de fall roaming erbjuds så ska den vara utan tilläggsavgifter.

Kontrollera därför med din operatör om du har möjlighet att använda telefonen utomlands. 

Endast skälig användning

Du behöver inte betala tilläggsavgift för roaming så länge din användning av exempelvis data är skälig. Din operatör får begränsa mängden tjänster som du får ta del av till samma pris som hemma, för att förhindra onormal användning eller missbruk. Till exempel ska det inte löna sig att teckna ett abonnemang i ett annat land än det du bor i permanent.

Om merparten av din mobiltelefonanvändning under en fyramånadersperiod används i ett annat EU-land och om du vistas där under större delen av denna period samt använder ditt nationella abonnemang har operatören möjlighet att ta ut en tilläggsavgift. Du kan behöva visa intyg på exempelvis studier för att teckna ett abonnemang i ett annat land än du bor.

Har du för avsikt att befinna dig utomlands en längre tid bör du kontakta din operatör för information om vad som gäller.

Gräns för dataanvändning

Operatörerna har rätt att sätta en gräns för hur mycket data som får förbrukas utomlands. Det innebär att om du exempelvis har fri surf i ditt abonnemang så kan du inte räkna med att få använda så mycket data utomlands.

Skulle du använda mer data än gränsen har operatören möjlighet att ta ut en extra avgift. Kontrollera med din operatör vilka gränser som finns i ditt abonnemang.

Tillstånd för extra avgift

En operatör kan också få tillstånd att ta ut en tilläggsavgift för roamingtjänster om operatören gör en förlust på grund av roaming. Operatören kan då ansöka hos PTS om att få ta ut en tilläggsavgift för att få täckning för sina kostnader för de roamingtjänster som erbjuds när abonnenter använder mobila tjänster i utlandet

Här gäller överenskommelsen

Överenskommelsen kring roaming gäller i samtliga EU:s medlemsstater, samt i Norge, Island och Lichtenstein.

Klicka här för mer information om roamingpriserna och vilka begränsningar som gäller.

Mer information
Rebecka Frisk di Meo, PTS konkurrensavdelning, tfn: 073-644 56 12
Fredrik Kapper, PTS konkurrensavdelning, tfn: 073-644 56 42
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55