2017


Anmäl dig senast 4 april!

21 mars 2017


Nu kan du anmäla dig till årets marknadsdag!

2 mars 2017


När PTS redovisar klagomålen för helåret 2016 hamnar nummerfrågor i topp.

21 februari 2017


Ökad konkurrens och dynamik på marknaden.

20 februari 2017


Nya regler för fast samtalsterminering.

20 februari 2017


En ökad förmåga vid hot mot rikets säkerhet är ett av målen när Post- och telestyrelsen (PTS) anordnar en utbildning för säkerhetsskyddschefer inom sektorn elektronisk kommunikation.

9 februari 2017