2017


PTS ska följa upp hur operatörerna arbetar med uppgraderingar av nät och tjänster.

18 december 2017


Det konstaterar PTS i rapporten Svensk telekommarknad för första halvåret 2017.

24 november 2017


Det konstaterar PTS i rapporten Tillgången till telefoni och grundläggande internet.

27 oktober 2017


PTS granskar 12 operatörer.

25 oktober 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder tillsyn över hur operatören Tre (Hi3G) följer gällande EU-reglering om roaming.

23 oktober 2017


Det visar PTS senaste rapport om konsumentklagomål.

25 september 2017


Möte om reparationstider, underhåll och reservkraft.

22 september 2017


Telenor kommer att börja lämna ut uppgifter för brottsutredning till Polismyndigheten även efter kontorstid, efter Post- och telestyrelsens (PTS) granskning av bolaget.

13 september 2017


På landsbygden finns det särskilda utmaningar för att telefoni och internet ska fungera bra. Under hösten åker Post- och telestyrelsen (PTS) därför till fem kommuner i Västerbottens och Jämtlands län för att undersöka om det finns behov av åtgärder.

18 augusti 2017


Tele2:s mobilnät påverkades nationellt den 7 april 2017.

30 juni 2017